Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 350 223 €
Neobežný majetok
2 243 440 €
Obežný majetok
106 511 €
Časové rozlíšenie súčet
272 €
Pasíva
2 350 223 €
Vlastné imanie
-1 018 €
Záväzky celkom
2 349 883 €
Časové rozlíšenie súčet
1 357 €
Výnosy
1 208 317 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
91 242 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 117 075 €
Náklady
1 209 590 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 191 297 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 293 €
Zisk
-1 273 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 273 €
Adresa
Ulica:Námestie slobody 3
Obec:90901 Skalica
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00160369
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby