Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 578 921 €
Neobežný majetok
2 254 612 €
Obežný majetok
324 030 €
Časové rozlíšenie súčet
278 €
Pasíva
2 578 921 €
Vlastné imanie
29 001 €
Záväzky celkom
2 284 743 €
Časové rozlíšenie súčet
265 176 €
Výnosy
3 211 576 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
693 731 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 517 845 €
Náklady
3 197 861 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 037 229 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
160 632 €
Zisk
13 715 €
Daň z príjmov
2 018 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 698 €
Adresa
Ulica:Stromová 34
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00162019
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby