Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
698 380 €
Neobežný majetok
654 523 €
Obežný majetok
43 815 €
Časové rozlíšenie súčet
42 €
Pasíva
698 380 €
Vlastné imanie
-10 152 €
Záväzky celkom
626 761 €
Časové rozlíšenie súčet
81 771 €
Výnosy
647 517 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
59 524 €
Výnosy z finančnej činnosti
587 993 €
Náklady
636 035 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
607 227 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
28 808 €
Zisk
11 482 €
Daň z príjmov
33 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 449 €
Adresa
Ulica:Bernolákova 383/10
Obec:90851 Holíč
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00162400
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.5.1987
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby