Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 243 020 €
Neobežný majetok
1 103 317 €
Obežný majetok
137 460 €
Časové rozlíšenie súčet
2 243 €
Pasíva
1 243 020 €
Vlastné imanie
-2 067 €
Záväzky celkom
1 197 497 €
Časové rozlíšenie súčet
47 591 €
Výnosy
1 969 101 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
282 037 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 687 064 €
Náklady
1 969 726 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 857 840 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
111 886 €
Zisk
-625 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-625 €
Adresa
Ulica:Jána Bottu 2778/31
Obec:91787 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00352519
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.10.1990
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby