Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Dlhá 256/10 Senica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
17 496 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
759 659 €
4342 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
759 659 €
100 %
100 %
Stavby
630 854 €
83 %
70 %
Pozemky
114 562 €
15 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 242 €
2 %
3 %
Obežný majetok
17 496 €
100 %
12 %
Finančné účty súčet
17 440 €
100 %
89 %
Bankové účty
17 440 €
100 %
88 %
Ceniny
46 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
420 €
2 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
420 €
2 %
6 %
Ostatné pohľadávky
420 €
2 %
1 %
Zásoby súčet
56 €
0 %
5 %
Materiál
56 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
719 €
4 %
0 %
Príjmy budúcich období
547 €
76 %
3 %
Náklady budúcich období
172 €
24 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby