Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
351 825 €
Neobežný majetok
274 933 €
Obežný majetok
76 892 €
Pasíva
351 825 €
Vlastné imanie
20 046 €
Záväzky celkom
303 092 €
Časové rozlíšenie súčet
28 687 €
Výnosy
678 556 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 548 €
Výnosy z finančnej činnosti
668 008 €
Náklady
673 629 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
670 546 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 083 €
Zisk
4 927 €
Daň z príjmov
849 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 078 €
Adresa
Ulica:Športová 349/34
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00607312
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby