Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21,

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
310 040 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
256 783 €
83 %
12 %
Finančné účty súčet
256 082 €
100 %
89 %
Bankové účty
254 600 €
99 %
88 %
Ceniny
1 481 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
701 €
0 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
701 €
0 %
6 %
Odberatelia
701 €
0 %
3 %
Neobežný majetok
51 941 €
17 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
51 941 €
100 %
100 %
Stavby
33 992 €
65 %
70 %
Pozemky
15 226 €
29 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 723 €
5 %
3 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
0 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 317 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 317 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby