Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín - Somorja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
88 335 €
Neobežný majetok
39 064 €
Obežný majetok
49 271 €
Pasíva
88 335 €
Vlastné imanie
-106 €
Záväzky celkom
88 419 €
Časové rozlíšenie súčet
21 €
Výnosy
538 458 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 010 €
Výnosy z finančnej činnosti
537 448 €
Náklady
538 532 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
538 399 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
133 €
Zisk
-74 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-74 €
Adresa
Ulica:Slnečná 2
Obec:93101 Šamorín
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17050103
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:9.4.1991
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby