Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
157 794 €
Neobežný majetok
93 542 €
Obežný majetok
64 077 €
Časové rozlíšenie súčet
174 €
Pasíva
157 794 €
Vlastné imanie
-2 290 €
Záväzky celkom
159 842 €
Časové rozlíšenie súčet
242 €
Výnosy
798 929 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 421 €
Výnosy z finančnej činnosti
794 509 €
Náklady
799 048 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
798 499 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
549 €
Zisk
-119 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-119 €
Adresa
Ulica:Štvrť SNP 1004/34
Obec:92401 Galanta
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17050146
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:9.4.1991
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby