Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 412 054 €
Neobežný majetok
1 317 642 €
Obežný majetok
93 192 €
Časové rozlíšenie súčet
1 220 €
Pasíva
1 412 054 €
Vlastné imanie
4 354 €
Záväzky celkom
1 229 907 €
Časové rozlíšenie súčet
177 793 €
Výnosy
998 637 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
158 943 €
Výnosy z finančnej činnosti
839 694 €
Náklady
947 979 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
947 965 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 €
Zisk
50 658 €
Daň z príjmov
313 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
50 344 €
Adresa
Ulica:Františka Lipku 2422/5
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17050324
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby