Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 213 024 €
Neobežný majetok
947 752 €
Obežný majetok
263 967 €
Časové rozlíšenie súčet
1 305 €
Pasíva
1 213 024 €
Vlastné imanie
131 544 €
Záväzky celkom
1 041 758 €
Časové rozlíšenie súčet
39 722 €
Výnosy
1 422 533 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 716 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 367 817 €
Náklady
1 392 139 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 391 244 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
895 €
Zisk
30 394 €
Daň z príjmov
721 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
29 673 €
Adresa
Ulica:Coburgova 7859/39
Obec:91702 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17053676
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 322 Odborné učilištia
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby