Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
883 087 €
Neobežný majetok
797 199 €
Obežný majetok
85 702 €
Časové rozlíšenie súčet
186 €
Pasíva
883 087 €
Vlastné imanie
13 057 €
Záväzky celkom
868 626 €
Časové rozlíšenie súčet
1 404 €
Výnosy
859 418 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
57 696 €
Výnosy z finančnej činnosti
801 722 €
Náklady
862 552 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
804 880 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
57 672 €
Zisk
-3 134 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 134 €
Adresa
Ulica:Čulenova 978/3
Obec:90901 Skalica
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:31105394
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:87 900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby