Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
136 955 €
Neobežný majetok
10 513 €
Obežný majetok
121 332 €
Časové rozlíšenie súčet
5 110 €
Pasíva
136 955 €
Vlastné imanie
94 629 €
Záväzky celkom
20 584 €
Časové rozlíšenie súčet
21 742 €
Výnosy
521 747 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
521 742 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
559 075 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
558 586 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
489 €
Zisk
-37 328 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-37 329 €
Adresa
Ulica:Bernolákova 36/11
Obec:96801 Nová Baňa
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nová Baňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31588182
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:28.6.1993
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby