Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nová Baňa

Finančné zdravie
5,3
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy7,7 mil. €
Daňové príjmy
48,0 %
Granty a transfery
28,8 %
Nedaňové príjmy
12,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,5 %
Nová Baňa
priemer miest
Výdavky7,3 mil. €
Vzdelávanie
38,2 %
Ekonomická oblasť
23,9 %
Všeobecné verejné služby
10,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
7,9 %
Ochrana životného prostredia
7,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6,6 %
Sociálne zabezpečenie
2,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,3 %
Obrana
0,0 %
Nová Baňa
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
1,0
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
1,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
bez starostu od 13.4.2019
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:msu@novabana.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby