Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nová Baňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 692 573 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 689 134 €
48 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 094 007 €
84 %
77 %
Dane z majetku
336 537 €
9 %
14 %
Dane za tovary a služby
258 590 €
7 %
9 %
Granty a transfery
2 212 641 €
29 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 212 641 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
983 357 €
13 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
536 855 €
55 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
226 696 €
23 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
109 921 €
11 %
11 %
Kapitálové príjmy
109 885 €
11 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
807 441 €
10 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
807 441 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby