Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nová Baňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 327 349 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 798 191 €
38 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 121 543 €
40 %
42 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
695 311 €
25 %
18 %
Sekundárne vzdelávanie
528 333 €
19 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
453 005 €
16 %
14 %
Ekonomická oblasť
1 749 463 €
24 %
14 %
Doprava
1 304 221 €
75 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
371 322 €
21 %
3 %
Iné odvetvia
45 897 €
3 %
2 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
14 266 €
1 %
1 %
Ťažba, výroba a výstavba
12 906 €
1 %
8 %
Komunikácia
850 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
799 196 €
11 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
638 043 €
80 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
131 665 €
16 %
17 %
Všeobecné služby
18 029 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
11 458 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
577 846 €
8 %
9 %
Kultúrne služby
354 079 €
61 %
45 %
Rekreačné a športové služby
140 081 €
24 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
80 523 €
14 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 162 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia
566 967 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
533 198 €
94 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
31 892 €
6 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
1 877 €
0 %
9 %
Ochrana prírody a krajiny
0 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
481 495 €
7 %
8 %
Rozvoj obcí
201 161 €
42 %
56 %
Verejné osvetlenie
158 006 €
33 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
122 328 €
25 %
16 %
Sociálne zabezpečenie
184 501 €
3 %
6 %
Staroba
161 857 €
88 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
21 601 €
12 %
12 %
Rodina a deti
543 €
0 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
500 €
0 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
169 128 €
2 %
3 %
Policajné služby
151 776 €
90 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
17 352 €
10 %
5 %
Obrana
562 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
562 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby