Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nová Baňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 327 349 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
6 137 590 €
84 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
4 995 046 €
81 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 064 485 €
17 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
78 058 €
1 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
929 817 €
13 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
896 277 €
96 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
33 540 €
4 %
7 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
259 942 €
4 %
4 %
Iné zdroje
132 349 €
51 %
26 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
127 593 €
49 %
74 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby