Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 066 325 €
Neobežný majetok
34 583 €
Obežný majetok
633 017 €
Časové rozlíšenie súčet
398 725 €
Pasíva
1 066 325 €
Vlastné imanie
277 862 €
Záväzky celkom
788 458 €
Časové rozlíšenie súčet
5 €
Výnosy
511 531 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
510 641 €
Výnosy z finančnej činnosti
890 €
Náklady
530 232 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
529 723 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
509 €
Zisk
-18 701 €
Daň z príjmov
171 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-18 872 €
Adresa
Ulica:Bernolákova 11
Obec:96801 Nová Baňa
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nová Baňa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36644277
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2006
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby