Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 185 287 €
Neobežný majetok
1 829 526 €
Obežný majetok
1 341 620 €
Časové rozlíšenie súčet
14 141 €
Pasíva
3 185 287 €
Vlastné imanie
2 478 480 €
Záväzky celkom
658 639 €
Časové rozlíšenie súčet
48 168 €
Výnosy
4 551 321 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 551 321 €
Náklady
4 421 211 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 418 202 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 009 €
Zisk
130 110 €
Daň z príjmov
27 663 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
102 447 €
Adresa
Ulica:Zechenterova 347/2
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31600182
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.2.1994
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby