Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
655 958 €
Neobežný majetok
515 729 €
Obežný majetok
137 661 €
Časové rozlíšenie súčet
2 568 €
Pasíva
655 958 €
Vlastné imanie
188 572 €
Záväzky celkom
191 944 €
Časové rozlíšenie súčet
275 442 €
Výnosy
730 212 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
730 208 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
723 376 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
721 261 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 115 €
Zisk
6 836 €
Daň z príjmov
2 338 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 498 €
Adresa
Ulica:J. Kráľa 14
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31620531
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.1995
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby