Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Lipany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
106 431 €
Neobežný majetok
84 377 €
Obežný majetok
22 054 €
Pasíva
106 431 €
Vlastné imanie
1 992 €
Záväzky celkom
104 439 €
Výnosy
26 925 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 925 €
Náklady
37 190 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
37 048 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
142 €
Zisk
-10 265 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 265 €
Adresa
Ulica:Krivianska 3
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31704735
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:10.3.1995
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby