Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
296 561 €
Neobežný majetok
269 556 €
Obežný majetok
27 005 €
Pasíva
296 561 €
Vlastné imanie
-128 €
Záväzky celkom
296 447 €
Časové rozlíšenie súčet
243 €
Výnosy
414 886 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 609 €
Výnosy z finančnej činnosti
404 277 €
Náklady
407 316 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
401 941 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 374 €
Zisk
7 571 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 571 €
Adresa
Ulica:Tehelná 4
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:31825061
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:15.6.1992
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby