Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Škola v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
42 866 €
Neobežný majetok
10 997 €
Obežný majetok
31 869 €
Pasíva
42 866 €
Vlastné imanie
4 947 €
Záväzky celkom
37 919 €
Výnosy
353 762 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
146 182 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
351 695 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
225 226 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
126 469 €
Zisk
2 067 €
Daň z príjmov
1 054 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 013 €
Adresa
Ulica:Dobrá Voda 150
Obec:91954 Dobrá Voda
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:34000232
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.7.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby