Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
517 884 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
365 265 €
71 %
16 %
Finančné účty súčet
300 104 €
82 %
46 %
Bankové účty
299 865 €
82 %
45 %
Ceniny
239 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
34 554 €
9 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
34 554 €
9 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
34 212 €
9 %
11 %
Ostatné pohľadávky
342 €
0 %
13 %
Zásoby súčet
30 607 €
8 %
13 %
Materiál
30 607 €
8 %
11 %
Neobežný majetok
152 414 €
29 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
152 414 €
100 %
99 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
104 375 €
68 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 994 €
29 %
7 %
Stavby
4 045 €
3 %
75 %
Časové rozlíšenie súčet
205 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
205 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby