Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
816 407 €
Neobežný majetok
377 132 €
Obežný majetok
438 759 €
Časové rozlíšenie súčet
516 €
Pasíva
816 407 €
Vlastné imanie
670 504 €
Záväzky celkom
145 503 €
Časové rozlíšenie súčet
400 €
Výnosy
178 621 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
178 597 €
Výnosy z finančnej činnosti
24 €
Náklady
209 340 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
208 352 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
988 €
Zisk
-30 719 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-30 719 €
Adresa
Ulica:Hlavná ulica 378
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36039012
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2000
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby