Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Finančné zdravie
5,2
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy9,6 mil. €
Granty a transfery
54,5 %
Daňové príjmy
32,8 %
Nedaňové príjmy
7,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0,7 %
Hnúšťa
priemer miest
Výdavky7,0 mil. €
Vzdelávanie
41,5 %
Všeobecné verejné služby
37,2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
9,7 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3,9 %
Sociálne zabezpečenie
3,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,8 %
Ekonomická oblasť
1,4 %
Ochrana životného prostredia
0,1 %
Hnúšťa
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Roman Lebeda

nezávislý kandidát

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
E-mail:msu@hnusta.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby