Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Aktuálny stav
5,2
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Hnúšťa
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Hnúšťa
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 3,1 %
5,8
22,2 %
Dlhová služba 3,5 %
5,6
4,8 %
Bilancia bežného účtu 8,3 %
3,7
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 295 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 21 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 199 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -13 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 27,4 %
6,0
1,9 %
Intenzita investovania -30,1 %
0,0
6,9 %
Čistý majetok 480,2 %
4,8
356,5 %
Okamžitá likvidita 123,2 %
3,7
228,4 %
Pohotová likvidita 132,5 %
2,7
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 2,9 %
5,9
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 5 739 864 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 297 877 €
Výdavky bežného rozpočtu 5 264 067 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 572 654 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 243 432 €
Dlhodobé záväzky 216 070 €
Krátkodobé záväzky 2 603 384 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 153 671 €
Bankové úvery a výpomoci 139 128 €
Úvery od ŠFRB 144 085 €
Výdavky na splácanie istiny 108 350 €
Úrokové splátky 8 201 €
Finančné účty 3 206 064 €
Neobežný majetok 20 712 212 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 7 455
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -97 788 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby