Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 582 692 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
5 222 940 €
55 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 219 420 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
3 520 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
3 142 519 €
33 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 816 029 €
90 %
77 %
Dane za tovary a služby
176 633 €
6 %
9 %
Dane z majetku
149 857 €
5 %
14 %
Nedaňové príjmy
760 654 €
8 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
578 642 €
76 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
159 884 €
21 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
15 463 €
2 %
11 %
Kapitálové príjmy
5 668 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
996 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
386 864 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
386 864 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
69 715 €
1 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
69 715 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby