Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 020 733 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 914 150 €
42 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 249 559 €
43 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
898 052 €
31 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
392 828 €
13 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
373 712 €
13 %
18 %
Všeobecné verejné služby
2 610 367 €
37 %
17 %
Všeobecné služby
920 509 €
35 %
2 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
862 611 €
33 %
78 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
694 305 €
27 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
116 551 €
4 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
16 392 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
684 303 €
10 %
8 %
Rozvoj obcí
660 048 €
96 %
56 %
Verejné osvetlenie
24 256 €
4 %
16 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
276 093 €
4 %
9 %
Kultúrne služby
210 891 €
76 %
45 %
Rekreačné a športové služby
37 000 €
13 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
19 203 €
7 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
9 000 €
3 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
231 793 €
3 %
6 %
Staroba
153 616 €
66 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
78 177 €
34 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
197 302 €
3 %
3 %
Policajné služby
197 302 €
100 %
95 %
Ekonomická oblasť
97 158 €
1 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
74 502 €
77 %
3 %
Doprava
12 875 €
13 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
9 782 €
10 %
8 %
Ochrana životného prostredia
9 565 €
0 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
9 565 €
100 %
85 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby