Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 020 733 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
4 451 381 €
63 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
4 274 047 €
96 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
176 787 €
4 %
6 %
Zdroje zo zisku
547 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
2 369 006 €
34 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
2 074 165 €
88 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
289 306 €
12 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
5 535 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
130 631 €
2 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
128 765 €
99 %
74 %
Iné zdroje
1 866 €
1 %
26 %
Bankové úvery
69 715 €
1 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
69 715 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby