Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
237 224 €
Neobežný majetok
213 461 €
Obežný majetok
17 786 €
Časové rozlíšenie súčet
5 977 €
Pasíva
237 224 €
Vlastné imanie
19 135 €
Záväzky celkom
49 843 €
Časové rozlíšenie súčet
168 246 €
Výnosy
237 461 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
237 461 €
Náklady
241 415 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
241 261 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
154 €
Zisk
-3 954 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 954 €
Adresa
Ulica:Francisciho 74
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:43794408
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:6.11.2007
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby