Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
155 516 €
Neobežný majetok
17 624 €
Obežný majetok
137 892 €
Pasíva
155 516 €
Vlastné imanie
16 242 €
Záväzky celkom
139 274 €
Výnosy
246 990 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
246 990 €
Náklady
245 875 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
244 519 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 356 €
Zisk
532 €
Daň z príjmov
583 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 115 €
Adresa
Ulica:Svätotrojičné nám. 20
Obec:96301 Krupina
Okres:Krupina
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Krupina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36054381
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:13.5.2002
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby