Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 128 €
Obežný majetok
339 €
Časové rozlíšenie súčet
2 788 €
Pasíva
3 128 €
Vlastné imanie
-26 €
Záväzky celkom
365 €
Časové rozlíšenie súčet
2 788 €
Výnosy
191 883 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
46 197 €
Výnosy z finančnej činnosti
145 685 €
Náklady
191 881 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
145 679 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
46 202 €
Zisk
2 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 €
Adresa
Ulica:Športová 349/34
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36086223
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby