Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
402 078 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
351 652 €
87 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
351 652 €
100 %
100 %
Stavby
324 281 €
92 %
61 %
Pozemky
16 516 €
5 %
16 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 955 €
3 %
15 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 900 €
1 %
4 %
Obežný majetok
50 347 €
13 %
7 %
Finančné účty súčet
49 879 €
99 %
84 %
Bankové účty
48 552 €
96 %
81 %
Ceniny
1 104 €
2 %
1 %
Peniaze
223 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
468 €
1 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
468 €
1 %
11 %
Ostatné pohľadávky
468 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
79 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
79 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby