Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vlastivedné múzeum v Galante

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 094 160 €
Neobežný majetok
1 035 689 €
Obežný majetok
55 479 €
Časové rozlíšenie súčet
2 992 €
Pasíva
1 094 160 €
Vlastné imanie
52 535 €
Záväzky celkom
1 039 250 €
Časové rozlíšenie súčet
2 375 €
Výnosy
456 313 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
6 950 €
Výnosy z finančnej činnosti
449 364 €
Náklady
439 848 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
439 841 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 €
Zisk
16 465 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 465 €
Adresa
Ulica:Hlavná ul. 976/8
Obec:92400 Galanta
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36087033
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby