Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 101 487 €
Neobežný majetok
1 048 033 €
Obežný majetok
53 113 €
Časové rozlíšenie súčet
341 €
Pasíva
1 101 487 €
Vlastné imanie
19 030 €
Záväzky celkom
1 053 487 €
Časové rozlíšenie súčet
28 970 €
Výnosy
360 351 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 037 €
Výnosy z finančnej činnosti
358 314 €
Náklady
353 736 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
353 657 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
79 €
Zisk
6 614 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 614 €
Adresa
Ulica:Múzejná 2
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36087041
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:91 030 Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby