Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavské osvetové stredisko

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
80 621 €
Neobežný majetok
46 195 €
Obežný majetok
34 196 €
Časové rozlíšenie súčet
229 €
Pasíva
80 621 €
Vlastné imanie
27 586 €
Záväzky celkom
22 263 €
Časové rozlíšenie súčet
30 772 €
Výnosy
272 059 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 538 €
Výnosy z finančnej činnosti
254 521 €
Náklady
255 212 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
255 199 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 €
Zisk
16 847 €
Daň z príjmov
304 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 543 €
Adresa
Ulica:Bratislavská 27
Obec:91702 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36088285
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby