Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola v Bojniciach

Spolu majetok
121 079 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
73 360 €
61 %
15 %
Finančné účty súčet
73 360 €
100 %
93 %
Bankové účty
73 118 €
100 %
87 %
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
242 €
0 %
2 %
Neobežný majetok
47 593 €
39 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
47 593 €
100 %
100 %
Stavby
23 941 €
50 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 652 €
50 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
126 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
126 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby