Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VEPOS, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
783 987 €
Neobežný majetok
405 442 €
Obežný majetok
371 550 €
Časové rozlíšenie súčet
6 995 €
Pasíva
783 987 €
Vlastné imanie
255 430 €
Záväzky celkom
248 140 €
Časové rozlíšenie súčet
280 417 €
Výnosy
828 316 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
828 245 €
Výnosy z finančnej činnosti
71 €
Náklady
822 717 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
821 099 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 618 €
Zisk
5 599 €
Daň z príjmov
1 896 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 703 €
Adresa
Ulica:Štúrova 516/1
Obec:95201 Vráble
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vráble
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36519821
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:22.4.1997
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby