Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VEPOS, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
783 987 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
405 442 €
52 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
405 442 €
100 %
94 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
388 284 €
96 %
8 %
Pozemky
17 158 €
4 %
11 %
Obežný majetok
371 550 €
47 %
8 %
Pohľadávky spolu
191 086 €
51 %
51 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
98 821 €
27 %
8 %
Iné pohľadávky
98 821 €
27 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
92 265 €
25 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
92 112 €
25 %
35 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
92 112 €
25 %
28 %
Iné pohľadávky
153 €
0 %
4 %
Finančné účty súčet
171 042 €
46 %
42 %
Bankové účty
167 509 €
45 %
41 %
Peniaze
3 533 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
9 422 €
3 %
5 %
Materiál
9 422 €
3 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
6 995 €
1 %
1 %
Náklady budúcich období krátkodobé
6 995 €
100 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby