Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
140 692 €
Neobežný majetok
69 517 €
Obežný majetok
69 927 €
Časové rozlíšenie súčet
1 248 €
Pasíva
140 692 €
Vlastné imanie
13 290 €
Záväzky celkom
72 773 €
Časové rozlíšenie súčet
54 629 €
Výnosy
161 925 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
160 910 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 015 €
Náklady
159 661 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
157 657 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 004 €
Zisk
2 264 €
Daň z príjmov
35 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 229 €
Adresa
Ulica:ul. SNP 34
Obec:05361 Spišské Vlachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Vlachy
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36574627
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:27.11.2003
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby