Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
140 692 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
69 927 €
50 %
33 %
Pohľadávky spolu
41 172 €
59 %
28 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
41 172 €
59 %
27 %
Pohľadávky z obchodného styku
37 297 €
53 %
17 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
37 297 €
53 %
16 %
Daňové pohľadávky a dotácie
3 866 €
6 %
9 %
Iné pohľadávky
9 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
25 824 €
37 %
59 %
Bankové účty
25 594 €
37 %
51 %
Peniaze
230 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
2 931 €
4 %
13 %
Výrobky
2 338 €
3 %
6 %
Nedokončená výroba a polotovary
593 €
1 %
4 %
Neobežný majetok
69 517 €
49 %
67 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
69 517 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 001 €
99 %
8 %
Pozemky
516 €
1 %
17 %
Časové rozlíšenie súčet
1 248 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
1 248 €
100 %
67 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby