Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí Bánovecko

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
16 415 €
Neobežný majetok
12 672 €
Obežný majetok
3 561 €
Časové rozlíšenie súčet
183 €
Pasíva
16 415 €
Vlastné imanie
3 666 €
Záväzky celkom
77 €
Časové rozlíšenie súčet
12 672 €
Výnosy
5 486 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 486 €
Náklady
5 015 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 965 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 €
Zisk
471 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
471 €
Adresa
Ulica:Nám. Ľ. Štúra 1/1
Obec:95701 Bánovce nad Bebravou
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bánovce nad Bebravou
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37915819
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:14.11.2003
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby