Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí hornej Torysy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
114 911 €
Neobežný majetok
90 393 €
Obežný majetok
24 472 €
Časové rozlíšenie súčet
46 €
Pasíva
114 911 €
Vlastné imanie
22 854 €
Záväzky celkom
3 953 €
Časové rozlíšenie súčet
88 105 €
Výnosy
105 685 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 362 €
Výnosy z finančnej činnosti
88 322 €
Náklady
94 545 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
93 617 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
928 €
Zisk
11 140 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 140 €
Adresa
Ulica:Krivianska 557/1
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37938231
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:30.12.2003
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby