Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
16 402 €
Obežný majetok
15 787 €
Časové rozlíšenie súčet
615 €
Pasíva
16 402 €
Vlastné imanie
-5 248 €
Záväzky celkom
21 650 €
Výnosy
220 818 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
22 415 €
Výnosy z finančnej činnosti
198 402 €
Náklady
224 392 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
201 531 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 862 €
Zisk
-3 575 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 575 €
Príjmy22,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE
priemer odvetvia*
Výdavky198,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
15,1 %
Bežné transfery
0,9 %
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TLMAČE
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Stará 31
Obec:93521 Tlmače
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tlmače
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37961497
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby