Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bánovské kultúrne centrum

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 940 €
Obežný majetok
2 530 €
Časové rozlíšenie súčet
1 409 €
Pasíva
3 940 €
Vlastné imanie
2 793 €
Záväzky celkom
1 146 €
Výnosy
93 038 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 022 €
Výnosy z finančnej činnosti
90 016 €
Náklady
92 967 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
92 864 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
104 €
Zisk
71 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
71 €
Príjmy93,3 tis. €
Granty a transfery
96,5 %
Nedaňové príjmy
3,5 %
Bánovské kultúrne centrum
priemer odvetvia*
Výdavky91,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,5 %
Tovary a služby
28,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,0 %
Bežné transfery
0,1 %
Bánovské kultúrne centrum
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:J. Matušku 766/19
Obec:95701 Bánovce nad Bebravou
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bánovce nad Bebravou
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42151716
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.5.2011
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby