Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
730 800 €
Neobežný majetok
473 134 €
Obežný majetok
246 015 €
Časové rozlíšenie súčet
11 651 €
Pasíva
730 800 €
Vlastné imanie
124 030 €
Záväzky celkom
236 746 €
Časové rozlíšenie súčet
370 024 €
Výnosy
1 853 693 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 853 547 €
Výnosy z finančnej činnosti
146 €
Náklady
1 886 341 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 884 877 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 464 €
Zisk
-32 648 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-32 648 €
Adresa
Ulica:Starý Smokovec 45
Obec:06201 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:43795773
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:8.11.2007
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby