Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
730 800 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
473 134 €
65 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
473 134 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
460 001 €
97 %
4 %
Stavby
13 133 €
3 %
59 %
Obežný majetok
246 015 €
34 %
7 %
Pohľadávky spolu
136 856 €
56 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
135 829 €
55 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
122 858 €
50 %
21 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
122 858 €
50 %
8 %
Daňové pohľadávky a dotácie
10 715 €
4 %
2 %
Iné pohľadávky
2 256 €
1 %
2 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
1 027 €
0 %
1 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 027 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
1 027 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
95 684 €
39 %
45 %
Bankové účty
68 677 €
28 %
41 %
Peniaze
27 007 €
11 %
2 %
Zásoby súčet
13 475 €
5 %
12 %
Materiál
13 475 €
5 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
11 651 €
2 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
11 651 €
100 %
40 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby