Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

T - services, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
474 468 €
Neobežný majetok
347 247 €
Obežný majetok
127 221 €
Pasíva
474 468 €
Vlastné imanie
399 335 €
Záväzky celkom
75 133 €
Výnosy
59 497 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
59 497 €
Náklady
58 359 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
57 177 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 182 €
Zisk
1 138 €
Daň z príjmov
171 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
967 €
Adresa
Ulica:Jašíkova 178
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:44228414
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:15.1.2009
SK NACE:47 789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Odvetvie:Veľkoobchod a maloobchod

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby