Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MŠK Veľký Meder, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
53 577 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
43 395 €
81 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
43 395 €
100 %
100 %
Pozemky a stavby
46 409 €
107 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-3 014 €
-7 %
3 %
Obežný majetok
10 182 €
19 %
7 %
Finančné účty súčet
8 592 €
84 %
84 %
Peniaze a účty v bankách spolu
8 592 €
84 %
1 %
Pohľadávky spolu
1 590 €
16 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 590 €
16 %
11 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 489 €
15 %
4 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
101 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby